Skip Ribbon Commands
Skip to main content
MB BANK Trang Chủ > Tin tức > Posts
Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là 02 xe ô tô nhãn hiệu Dongfeng, BKS lần lượt 75C-055.03; 75C-061.58

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC) sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp ô tô số: 1062.16.505.2608960.BĐ ký ngày 14/01/2016 và Hợp đồng thế chấp ô tô số : 26160.16.505.2608960.BĐ ký ngày 12/05/2016 giữa bên thế chấp (Ông Lê Viết Khánh và Bà Nguyễn Thị Như Ý), bên nhận thế chấp Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế và bên vay vốn (Ông Lê Viết Khánh và Bà Nguyễn Thị Như Ý). Thông tin chi tiết, vui lòng xem TB thu giữ Lê Viết Khánh.pdfTẠI ĐÂY

Trợ giúp

Thông báo

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Báo cáo thường niên

Điều lệ

Hỏi đáp

Thông tin thị trường

Tài liệu biểu mẫu

Liên kết Website